Hồng Kông

  • Khởi hành Ngày khởi hành: 25/07/2019
  • Điểm đi Hồ Chí Minh