Khởi hành từ Hồ Chí Minh

SINGAPORE – MALAYSIA 5N4Đ (BAY VIETJET)
sale
11%

SINGAPORE – MALAYSIA 5N4Đ (BAY VIETJET)

9.990.000 Đ

8.990.000 Đ

 • Khởi hành Ngày khởi hành: 16/10/2022
 • Điểm đi Hồ Chí Minh
BANGKOK – PATTAYA – KANCHANABURI – SAIYOKE 5N4Đ (VietJet Air)
sale
14%
 • Khởi hành Ngày khởi hành: 23/10/2022
 • Điểm đi Hồ Chí Minh
HÀN QUỐC 5N4Đ (BAY VIETJET)
sale
7%

HÀN QUỐC 5N4Đ (BAY VIETJET)

15.990.000 Đ

14.990.000 Đ

 • Khởi hành Ngày khởi hành: 24/12/2022
 • Điểm đi Hồ Chí Minh
Hàn Quốc 5N4Đ (Bay VietJet)
sale
7%

Hàn Quốc 5N4Đ (Bay VietJet)

14.990.000 Đ

13.990.000 Đ

 • Khởi hành Ngày khởi hành: 06/10/2022
 • Điểm đi Hồ Chí Minh
THÁI LAN – CHIANG MAI – CHIANG RAI 5N4Đ (BAY VIETJET AIR)
sale
11%
 • Khởi hành Ngày khởi hành: 02/10/2022
 • Điểm đi Hồ Chí Minh
ĐÀI LOAN 5N4Đ (BAY VIETJET AIR)
sale
8%

ĐÀI LOAN 5N4Đ (BAY VIETJET AIR)

12.990.000 Đ

11.990.000 Đ

 • Khởi hành Ngày khởi hành: 24/12/2022
 • Điểm đi Hồ Chí Minh
Đài Loan 5N4Đ (Bay VietJet Air)
sale
9%

Đài Loan 5N4Đ (Bay VietJet Air)

11.990.000 Đ

10.990.000 Đ

 • Khởi hành Ngày khởi hành: 29/10/2022
 • Điểm đi Hồ Chí Minh
Thái Lan – Bangkok – Pattaya 5N4Đ (Bay Vietjet Air)
sale
15%
 • Khởi hành Ngày khởi hành: 16/10/2022
 • Điểm đi Hồ Chí Minh
THÁI LAN BANGKOK PATTAYA 5N4Đ (BAY Nok Airline )
sale
15%
 • Khởi hành Ngày khởi hành: 21/10/2022
 • Điểm đi Hồ Chí Minh
Thái Lan – Bangkok – Pattaya 5N4Đ (Bay Bamboo)
sale
16%
 • Khởi hành Ngày khởi hành: 01/10/2022
 • Điểm đi Hồ Chí Minh
Thái Lan Bangkok Pattaya 5N4Đ (bay VietNam Airline)
sale
14%
 • Khởi hành Ngày khởi hành: 30/09/2022
 • Điểm đi Hồ Chí Minh
Thái Lan – Bangkok – Pattaya 4N3Đ (bay Bamboo)
sale
16%
 • Khởi hành Ngày khởi hành: 06/10/2022
 • Điểm đi Hồ Chí Minh