Thái Lan Chiangmai Chiangrai 4N3Đ

THÁI LAN – CHIANG MAI – CHIANG RAI 5N4Đ (BAY VIETJET AIR)
sale
11%
  • Khởi hành Ngày khởi hành: 02/10/2022
  • Điểm đi Hồ Chí Minh
  • Khởi hành Ngày khởi hành: 15/09/2022
  • Điểm đi
  • Khởi hành Ngày khởi hành: Liên hệ
  • Điểm đi Hồ Chí Minh