Thái Lan Bangkok Pattaya 5N4Đ

  • Khởi hành Ngày khởi hành: 30/06/2019
  • Điểm đi Hồ Chí Minh
  • Khởi hành Ngày khởi hành: 03/03/2019
  • Điểm đi Hồ Chí Minh