A LÝ SƠN - CHỐN TIÊN CẢNH ĐÀI LOAN

A LÝ SƠN - CHỐN TIÊN CẢNH ĐÀI LOAN

A LÝ SƠN - CHỐN TIÊN CẢNH ĐÀI LOAN

A LÝ SƠN - CHỐN TIÊN CẢNH ĐÀI LOAN

A LÝ SƠN - CHỐN TIÊN CẢNH ĐÀI LOAN
A LÝ SƠN - CHỐN TIÊN CẢNH ĐÀI LOAN
A LÝ SƠN - CHỐN TIÊN CẢNH ĐÀI LOAN

Dãy núi A Lý Sơn là một dãy núi tại khu vực trung-nam Đài Loan. Qua dòng sông Nam Tử Tiên, dãy núi A Lý Sơn tách biệt với dãy núi Ngọc Sơn ở phía đông.

 

Du lịch qua con đường khám phá A Lý Sơn sẽ đưa du khách trải qua những vùng có khí hậu khác nhau: nóng, ấm, mát, lạnh với những cảnh trí khác thường. Hãy cùng Thảo Nguyên khám phá nào.