Hà Lan - Đức - Pháp - Bỉ

Hà Lan - Đức - Pháp - Bỉ

Hà Lan - Đức - Pháp - Bỉ

Hà Lan - Đức - Pháp - Bỉ

Hà Lan - Đức - Pháp - Bỉ
Hà Lan - Đức - Pháp - Bỉ
Hà Lan - Đức - Pháp - Bỉ

PHÁP - LUXEMBOURGE - ĐỨC - HÀ LAN - BỈ

Hành trình: Pháp - Luxembourge - Đức - Hà Lan - Bỉ

Thời gian 9 NGÀY 8 ĐÊM

Giá từ: 38.900.000đ

Hành trình khám phá châu Âu sẽ đưa quý khách lần lượt đi qua các thành phố, thủ đô xinh đẹp như: Paris mỹ lệ của nước...
Khởi hành:HỒ CHÍ MINH

16/11 - 23/12 - 26/12 - 07/01/2019 - 07/02/2019 - 09/03 - 23/03 - 05/04 - 27/04 - 13/05 - 07/06 - 22/06 - 05/07 - 20/07 Xem chi tiết