Hà Lan - Đức - Pháp - Bỉ

Hà Lan - Đức - Pháp - Bỉ

Hà Lan - Đức - Pháp - Bỉ

Hà Lan - Đức - Pháp - Bỉ

Hà Lan - Đức - Pháp - Bỉ
Hà Lan - Đức - Pháp - Bỉ
Hà Lan - Đức - Pháp - Bỉ

PHÁP - LUXEMBOURGE - ĐỨC - HÀ LAN - BỈ

Hành trình: Pháp - Luxembourge - Đức - Hà Lan - Bỉ

Thời gian 9 NGÀY 8 ĐÊM

Giá từ: 42.200.000đ

Hành trình khám phá châu Âu sẽ đưa quý khách lần lượt đi qua các thành phố, thủ đô xinh đẹp như: Paris mỹ lệ của nước...
Khởi hành:HỒ CHÍ MINH

29/08 - 11/09 - 13/09 - 09/10 - 16/10 - 29/10 - 07/11 - 15/11 - 20/11 - 28/11 - 05/12 - 11/12 Xem chi tiết