Bali

  • Khởi hành Ngày khởi hành: 28/10/2019
  • Điểm đi Hồ Chí Minh