Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc
Trung Quốc
Trung Quốc

CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRI LA

Hành trình: CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRI LA

Thời gian 6 NGÀY 5 ĐÊM

Giá từ: 21.990.000đ

Trải nghiệm Tour Du Lịch Trung Quốc - Shangri La siêu đặc sắc và mới lạ tại Thảo Nguyên Travel
Khởi hành:HỒ CHÍ MINH

16/11 - 21/12 Xem chi tiết

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Hành trình: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - THIÊN MÔN SƠN

Thời gian 5 NGÀY 4 ĐÊM

Giá từ: 15.990.000đ

Trải nghiệm Tour Du Lịch Trung Quốc - Trương Gia Giới- Phượng Hoàng Cổ Trấn siêu đặc sắc và mới lạ tại Thảo Nguyên...
Khởi hành:HỒ CHÍ MINH

02, 09, 30/09 - 21, 28/10 - 04, 11, 18, 25/11 Xem chi tiết

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Hành trình: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Thời gian 4 NGÀY 3 ĐÊM

Giá từ: 13.490.000đ

Trải nghiệm Tour Du Lịch Trung Quốc - Trương Gia Giới- Phượng Hoàng Cổ Trấn siêu đặc sắc và mới lạ tại Thảo Nguyên...
Khởi hành:HỒ CHÍ MINH

30/08 - 06, 13, 20, 27/09 - 04, 18/10 - 01, 08, 15, 22, 28/11 Xem chi tiết

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH

Hành trình: THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH

Thời gian 7 NGÀY 6 ĐÊM

Giá từ: 16.490.000đ

Trải nghiệm Tour Du Lịch Trung Quốc - Trùng Khánh - Vũ long - Vũ Hán siêu đặc sắc và mới lạ tại Thảo Nguyên Travel
Khởi hành:HỒ CHÍ MINH

11, 20/10/ - 09, 23/11 - 07, 21/12/2018 Xem chi tiết

HỒNG KÔNG - THÂM QUYẾN - QUẢNG CHÂU

Hành trình: HONG KONG - THÂM QUYẾN - QUẢNG CHÂU

Thời gian 5 NGÀY 4 ĐÊM

Giá từ: 13.990.000đ

Trải nghiệm Tour Du Lịch Hồng Kông - Trung Quốc siêu đặc sắc và mới lạ tại Thảo Nguyên Travel
Khởi hành:HỒ CHÍ MINH

21/09 - 05/10 Xem chi tiết